Topas Travel Engelsk Norsk Dansk Svenska Min Topas Rejse

NYHEDER

ITDH1501;Knut Hansen;50198

Turen var en god opplevelse for meg i 2015. Dyktige og rolige turledere som ga oss tilstrekkelig og kurant informasjon underveis, resulterte i en stor trygghet i gruppen, noe som slo ut i et utrolig fint samhold med mye latter, sang og annen moro underveis.
Takk for meg, Knut, Oslo
Dit Namn og Email adressen er ikke gyldig