Topas Travel Engelsk Norsk Dansk Svenska Min Topas Rejse

NYHEDER

ESTG1101;Lene og Søren Jensen;31805

Jeg kan varmt anbefale denne tur, hvis der søges udfordringer for fysikken, mentalt og egne grænser sammen med den rå natur. Jeg er under turen blevet bekendt med flere sider af mig selv. Helt igennem en fantastisk tur, sammenhold, oplevelser, super turleder. Perfekt.
Dit Namn og Email adressen er ikke gyldig