Topas Travel Engelsk Norsk Dansk Svenska Min Topas Rejse
Destinationer
Nulstil
Europa  
Asien  
Afrika  
Øvrige verden  
Rejsetype
Nulstil
Sværhedsgrad
Nulstil
Afrejse
Nulstil
Afrejse fra
Nulstil

Avbestillingsforsikring

Skulle det for eksempel oppstå akutt sykdom før avreise eller alvorlige hendelser på destinasjonen som gjør at du ikke får reist på din planlagte feriereise, vil en avbestillingsforsikring kunne dekke dette tapet. Dette forekommer som regel tett opp til avreise slik at hele reisens verdi går tapt, ikke bare depositum.

Hos Gouda koster det kun 6 % av forsikringssummen å tegne vår avbestillingsforsikring. Du fastsetter selv størrelsen på forsikringssummen, men vi anbefaler at den samsvarer med det beløpet som du kan tape ved en avbestilling. Normalt tilsvarer dette reisens totale pris, med fradrag for refunderbare offentlige avgifter (flyskatter m.m).
Grunndekningen dekker avbestillingskostnader som skyldes følgende forhold som rammer sikrede eller hans familie i Norden, - eller sikredes eneste reiseledsager:

 • Akutt sykdom eller ulykkesskader
 • Uventet akutt forverring av kronisk lidelse
 • Død

  I tillegg dekkes forsikrede dersom norsk UD gir reiseråd mot innreise i land innenfor 3 dager før avreise, i forbindelse med
 • Epidemi, naturkastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling

  Til sist dekkes følgende forhold som rammer forsikrede:
 • Arbeidsgivers uventede oppsigelse innenfor 3 mnd før avreise
 • Skilsmisse/opphør av samboerskap innenfor 3 mnd før avreise
 • Brann, innbrudd, naturskade, vannledningsskade
 • Vannledningsskade

Hvis forsikrede er over 70 år, eller forsikringssummen overstiger kr. 100.000, må det fylles ut en egenerklæring om helse som sendes Gouda for godkjenning
Printvenlig version
Dit Namn og Email adressen er ikke gyldig