Topas Travel Engelsk Norsk Dansk Svenska Min Topas Rejse
Destinationer
Nulstil
Europa  
Asien  
Afrika  
Øvrige verden  
Rejsetype
Nulstil
Sværhedsgrad
Nulstil
Afrejse
Nulstil
Afrejse fra
Nulstil

Udfordringer der udvikler


Personlig og professionel udvikling for ledere og projektledere
september 2008 — juni 2009

 • Du drømmer om mentalt og fysisk at bestige Kilimanjaro
 • Du vil udvise social ansvarlighed ved også at gøre godt for andre
 • Sammen beskriver vi vejen og skaber resultaterne

  Udviklingen sker i samarbejde med:

 • TCDC Arusha, Tanzania (MS-Training Centre)
 • TOPAS Corporate Travel
Printvenlig version
Forløbets opbygning

100 % Action Learning, hvor udviklingen skabes gennem udfordringer af deltagerne i forløbet. Målet er at skabe rammer for udvikling og oplevelser, som ændrer deltagernes indsigt og adfærd. Forløbet er opbygget med en del i Danmark og en del i Tanzania. Selve bestigningen af Kilimanjaro forudsætter at deltagerne gennem socialt arbejde indsamler midler og forbereder sig mentalt og fysisk, så ALLE er parat til at bestige Kilimanjaro i maj 2009. Deltagerne er ansvarlige for at skaffe hver 8.000. Lykkes det ikke at indsamle disse midler udgår selve bjergbestigningen. Under alle omstændigheder omfatter programmet 10 dages udviklingsforløb i Tanzania — hvor deltagerne udviser social ansvarlighed gennem hjælp til lokal udvikling på Mellemfolkelig Samvirkes træningscenter i Arusha (TCDC) eller lokale udviklingsprojekter i nærheden.
Indledende dialog

Vi scanner din udviklingskant
Formål

Opleve og udvikle personlige styrker og potentialer
Udvikle og anvende relevante metoder og værktøjer for at nå målet i projekter med mange usikkerheder
Udvikle den personlige innovationskraft
Træne og styrke deltagerne i proaktiv adfærd
Styrke deltagernes kommunikations- og samarbejdsevner samt sociale ansvarlighed
Målgruppe

Erfarne ledere og projektledere
Du har eventuelt en leder eller projektleder-uddannelse og ønsker en videreudvikling
Din investering

Maksimalt udbytte forudsætter:
Villighed til at træne mentalt og fysisk samt mod til at indgå i et udviklingsforløb, hvor resultatet ikke er givet
Villighed til at indgå i et team og arbejde for teamet
Hvad får din arbejdsplads ud af det?

1. Udvidet handlerepertoire og gennemslagskraft hos leder/projektleder
2. Erfarne ledere, der kan agere kompetent i en kompleks og usikker verden
3. Bæredygtig og sund personlig udvikling
4. Bidrager til social ansvarlighed
5. Teamplayers, der er positive rollemodeller for andre i organisationen
Hvad får du ud af det?

Afprøvet og udviklet personlige, faglige og samarbejdsmæssige kompetencer.
Erfaring med grænseoverskridende udfordringer
Øget personlig gennemslagskraft og ansvarlighed
Øget livsbalance og fysisk/psykisk sundhed
Opleve glæden ved at gøre noget godt for andre sammen med andre
Multikulturelle erfaringer
Modul 1: Check In. 2 dage

Hvem er vi — hvad vil vi?
 • Præsentation af forløb, deltagere og samarbejdspartnere
 • Kend dig selv!
 • Kend de andre!
 • Opstilling af vision og leveregler for projektet

  Skabe overblik
 • Behovsafdækning og mål opstilling
 • Interessentanalyse
 • Usikkerhedsanalyse
 • Ressourceanalyse

Refleksion over
gruppedynamik

Handlingsplan for Teamwork 1:
Analyse og Research:
Teams skal arbejde med analyse og research af mål og ressource-behov
på baggrund af modul 1.
Modul 2: Plan og Kommunikation. 2 dage

Hvad gør vi:
 • Opsamling på Teamwork
 • Innovation og idégenerering

  Hvordan gør vi:
 • Planlægning og projektøkonomi
 • Plan for finansiering
 • Arbejde med alternative planer

Refleksion over gruppedynamik

Handlingsplan for Teamwork 2:
Ressourcer:
Teams skal tilvejebringe ressourcer gennem arbejde og forhandlinger ifølge de aftalte planer fra modul 2
Modul 3: Forberedelse til Tanzania. 2 dage

Opholdet og arbejdet med social ansvarlighed
 • Revision af vision og planer fra efterår 2008
 • Planlægn. af forløb i Tanzania
 • Forventningsafstemning. Hvad kan vi lære andre — og hvad forventer vi at lære?
 • Planlægning. Indsats-områder, milepæle og detailplan frem til Tanzania opholdet

  Bestigning af Kili
 • Status på fundraising
 • SWOT — go/no go?
 • Arbejde med risici og alternative planer

Refleksion over gruppedynamik

Handlingsplan for Teamwork 3:
Mental og fysisk træning
Detailplan for selve udviklingen i Tanzania og bestigning af Kili.
Træning.
Modul 4: Tanzania og Kilimanjaro. 10 dage

Arbejde med social ansvarlighed som Teamwork

Med udgangspunkt fra TCDC i Arusha arbejder de enkelte team med f.eks. :
1. Action learning og refleksioner på ledelses- og projektledelsesfærdigheder i en lokal kontekst. Arbejdet sker i samarbejde med lokale træningsspecialister fra TCDC.
2. Bidrage til udvikling af sociale projekter i Arusha området. I leverer viden og kompetencer i forhold til modtagernes behov og teamets ressourcer.
3. Besøg hos et par lokale virksomheder med henblik på at undersøge muligheder for samarbejde.

Arbejdet har en varighed på 4-10 dage afhængig af om bestigning af Kilimanjaro gennemføres eller ej. Dvs. om teamet har skaffet de nødvendige ressourcer.

Bestigning af Kilimanjaro
Når/hvis deltagerne har skaffet midler til at bestige "Kili" gennemføres bestigningen. De enkelte teams arbejder sammen, og støttes og udfordres undervejs af konsulenten.
Modul 5: Check Out. 1 dag

 • Refleksion over læring — positive erfaringer såvel som barrierer undervejs i forløbet
 • Hvordan kan læringen fra dette forløb anvendes fremadrettet i dit arbejdsliv
Konsulentstab

Vi har til dette forløb sammensat et konsulentteam, der dækker kompetencer indenfor alle aspekter af ledelse, projektledelse, teamdannelse og personlig lederudvikling. Du vil møde Claus Homann — ekspert i udviklingsprojekter, organisationsudvikling og innovation i netværk; Ulla Sparre — ekspert i både hård, blød og adræt projektledelse og Claus Elmholdt — psykolog og ekspert i lederudvikling og outdoorteambuilding.
Hvem er Udviklingskonsulenterne?

Vi er en konsulentvirksomhed, der gennem de sidste 20 år har arbejdet med udvikling af organisationer og mennesker i organisationer. Vi arbejder ud fra et organisationspsyko-logisk grundlag, og vores kompetenceområder omfatter:

 • Strategi- og forretningsudvikling
 • Leder- og organisationsudvikling
 • Personlig vækst

Vores unikhed ligger i, at vi kan levere ydelser, der omfatter alle tre områder. Det har vi kompetencerne og erfaringen til at gøre.
Konsulenterne hos Udviklingskonsulenterne er erfarne konsulenter med en gennemsnitsalder på ca. 45 år. Vi er 15 konsulenter og 2 sekretærer. Vi er tværfaglige — cand.psych., HD, E_MBA, ingeniør, cand.mag., cand.merc., cand.scient.pol. og Ph.d.
Vi tager vores egen medicin : det, vi laver sammen med vores kunder, har vi prøvet med og på os selv, først. Vi bruger eksterne konsulenter, har gensidig supervision og mindst 3 uger om året er afsat til udvikling af os selv og vores egen organisation. Det trives vi ved, og det kommer vores kunder til gavn.
Vi har referencer fra

 • KMD
 • TDC
 • Danfoss
 • SAS
 • Novo Nordisk
 • CVU'er, Seminarier
 • Århus Kommune
 • Novozymes
 • Lego
 • Grundfos
 • BST Centre
 • Århus Universitetshospital
 • Amter og kommuner
 • Faglige org.: HK, BUPL, SID, LO
 • Bøgholt
 • Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Center for Ledelse
 • Nationalbanken
 • Aalborg Universitet
og mange flere …

Hvis du vil vide mere, se www.udviklingskonsulenterne.dk
Hvis du vil vide mere, se www.udviklingskonsulenterne.dk

Tilmeldingsfrist

August 2008
Deltager-afgift:

pr. 1. september 2008: kr. 25.000
pr. 1. februar 2009: kr. 35.000
Bemærk, der er kun et begrænset antal pladser, deltagere vil blive endelig udvalgt og sammensat efter en indledende dialog. Max 3 deltagere per virksomhed/organisation. Alle beløb er ekskl. moms.
Deltagerne skal selv forvente at afholde yderligere:

 • Udgifter til overnatning og fortæring i Danmark Ca. 1000 kr. /døgn
 • Fly Danmark — Tanzania retur. Ca. kr. 8.000
 • Evt. vaccination og personligt udstyr til ophold og bestigning.
 • Og gennem social ansvarlighed at skaffe kr. 8.000 til bestigning af Kilimanjaro
Dit Namn og Email adressen er ikke gyldig